• Τηλ: +22 510091
  • Email: info@pqcert.com.cy
  • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

Certification can be a useful
tool to add credibility

Νέα

Επιχορηγημένο Πρόγραμμα: Βασικές Γνώσεις Διακρίβωσης Μετρητικού Εξοπλισμού

Τα μετρολογικά δεδομένα σε ένα οργανισμό είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του, την βελτιστοποίηση της απόδοσής του και την οικονομική και ασφαλή λειτουργία του γενικότερα. Επιπρόσθετα, αποτελούν και π...

Περισσότερα

Επιχορηγημένο Πρόγραμμα: Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η αύξουσα πορεία απρόβλεπτων και επικίνδυνων συμβάντων στις επιχειρήσεις συντέλεσε στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και πρακτικών εφαρμογών στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Σημειώνεται ότι, οι κανονιστικές και νομοθετικ...

Περισσότερα

Επιχορηγημένο Πρόγραμμα: Χρηματοοικονομική Διαχείριση ΜΜΕ: Α – Ω

Η συνεχής απορρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών τις τελευταίες δεκαετίες επέτρεψε την είσοδο στην αγορά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων εταιρειών παροχής εξειδικευμένων / στοχευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων για κά...

Περισσότερα

ISO 45001:2018 ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το αυξανόμενο παγκόσμιο εμπόριο δημιουργεί νέες προκλήσεις που οδήγησαν στην ανάγκη καθιέρωσης ενός διεθνούς προτύπου για τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία, ανεβάζοντας τον πήχη και κα...

Περισσότερα

FSPCA-Preventive controls for Human Food

Η νέα νομοθεσία των ΗΠΑ σχετικά με τα τρόφιμα FSMA (Food Safety Modernization Act), επηρεάζει τις επιχειρήσεις που εξάγουν τρόφιμα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εξαγωγικές προς τις ΗΠΑ επιχειρήσεις τροφίμων...

Περισσότερα

Εκπαίδευση Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Περιγραφή: Το σεμινάριο «Εκπαίδευση Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015» απευθύνεται σε υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων...

Περισσότερα

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2018

Το πρόγραμμα «Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 22000:2018» απευθύνεται σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη εταιρειών και στοχεύει στη βέλτιστη εφαρμογή και διαχείριση συστήματος ασφαλείας τροφίμω...

Περισσότερα

Data Protection Officer

Όταν η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται από δημόσια αρχή, εκτός από τα δικαστήρια ή τις ανεξάρτητες δικαστικές αρχές όταν ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως δικαστές ή όταν, στον ιδιωτικό τομέα, η επεξεργασία πρα...

Περισσότερα