• Τηλ: +22 510091
 • Email: info@pqcert.com.cy
 • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

ISO 45001:2018 ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το αυξανόμενο παγκόσμιο εμπόριο δημιουργεί νέες προκλήσεις που οδήγησαν στην ανάγκη καθιέρωσης ενός διεθνούς προτύπου για τα συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία, ανεβάζοντας τον πήχη και καθιστώντας δυνατή την παγκόσμια συγκριτική αξιολόγηση. Το νέο ISO 45001 εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε οργανισμό ανεξάρτητα από τη δραστηριότητα, το μέγεθος ή την τοποθεσία του. Η υιοθέτηση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία μπορεί να επιτρέψει σε ένα οργανισμό να βελτιώσει τις
επιδόσεις του στον τομέα αυτό και να διαχειριστεί τους κινδύνους ασφάλειας και υγείας στην εργασία.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι, η κατάρτιση των συμμετεχόντων στην εφαρμογή ενός συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, δίδοντας τη δυνατότητα στην εταιρεία, να
συμβάλει στη μείωση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Πρόσθετα, οι συμμετέχοντες θα μάθουν πώς να εφαρμόζουν μια δομημένη και ολιστική προσέγγιση για τη
διαχείριση της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία, με σωστές διαδικασίες και ασφαλείς μεθόδους εργασίας.

 

Στόχοι προγράμματος:

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 1. Εξηγούν τη δομή, σκοπό, φιλοσοφία και βασικούς στόχους του ISO 45001.
 2. Αναγνωρίζουν το Νομοθετικό Πλαίσιο περί Ασφαλείας και Υγείας στην εργασία.
 3. Εφαρμόζουν τις κύριες απαιτήσεις του ISO 45001 στον οργανισμό τους.
 4. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν μια κατάλληλη πολιτική Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία
 5. Εφαρμόζουν τεχνικές εκτίμησης επαγγελματικών κινδύνων.
 6. Αναπτύσσουν και υιοθετούν τα σχέδια δράσης (για την επίτευξη των στόχων) που λαμβάνουν υπόψη τις νομικές και άλλες απαιτήσεις, τις οποίες η εταιρεία δεσμεύεται να εφαρμόζει.
 7. Μετρούν την απόδοση του οργανισμού τους στην εργασιακή ασφάλεια και υγεία, με στόχο τη βελτίωσή της.

 

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται

 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Σεμιναρίου
 • Εκπαιδευτικό Υλικό
 • Ροφήματα, αλμυρά και ελαφρύ γεύμα

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα προσφερθεί στις: 11/06/2021, 18/06/2021, ώρες 9:00 – 16:45.

 

Μέθοδος Εκπαίδευσης: Κατα Πρόσωπο Εκπαίδευση

Εκπαιδευτής: Γιώργος Κραμβής

Συνολική διάρκεια: 14 ώρες

 

Κόστος

ΤΙΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
Για Δικαιούχους ΑνΑΔ: €400 (€238) €76 €162
Για Μη Δικαιούχους ΑνΑΔ: €400 €76 €476