• Τηλ: +22 510091
 • Email: info@pqcert.com.cy
 • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

FSPCA-Preventive controls for Human Food

Η νέα νομοθεσία των ΗΠΑ σχετικά με τα τρόφιμα FSMA (Food Safety Modernization Act), επηρεάζει τις επιχειρήσεις που εξάγουν τρόφιμα στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι εξαγωγικές προς τις ΗΠΑ επιχειρήσεις τροφίμων, όπως και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται παραγωγικά στις ΗΠΑ, πρέπει να έχουν τουλάχιστον ένα εγκεκριμένο άτομο ως PCQI (Preventive Control Qualified Individual), βασική ευθύνη του οποίου θα είναι να αναπτύξει – διαμορφώσει – αναβαθμίσει το σχέδιο ασφάλειας των τροφίμων της επιχείρησης (Food Safety Plan), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας και θα έχει την επίβλεψη της εφαρμογής του σχεδίου.

Ο προσδιορισμένος τρόπος με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εγκριθούν ως PCQI είναι να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο εγκεκριμένο υλικό από τον FDA, το οποίο απαιτείται να διενεργείται από εγκεκριμένο επικεφαλής εκπαιδευτή (Lead Instructor).

 

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 1. Με το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:
 2. Αναγνωρίζουν τους κινδύνους (βιολογικούς, χημικούς και φυσικούς) που αφορούν τα τρόφιμα.
 3. Ερμηνεύουν τη νομοθεσία που αφορά τις δραστηριότητες της εταιρείας.
 4. Εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής βιομηχανικής πρακτικής.
 5. Σχεδιάζουν πλάνο ασφάλειας τροφίμων.
 6. Εφαρμόζουν προληπτικούς ελέγχους για τα αλλεργιογόνα.
 7. Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν προληπτικούς ελέγχους υγιεινής και της αλυσίδας εφοδιασμού.
 8. Ελέγχουν την διαχείριση HACCP και άλλων συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας των τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις

 

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται

 • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Σεμιναρίου
 • Εκπαιδευτικό Υλικό

 

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα προσφερθεί στις: 21/04/2021, 22/04/2021 και 23/4/2021, ώρες 9:00 – 16:30.

 

Μέθοδος Εκπαίδευσης: Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση / Τηλεκπαίδευση

Εκπαιδευτής: Νικόλαος Γκιώνης

Συνολική διάρκεια: 21 ώρες

 

Κόστος

ΤΙΜΗ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ

Για Δικαιούχους ΑνΑΔ:

€550

(€357) €104,50

€193

Για Μη Δικαιούχους ΑνΑΔ:  

€550

 

 

€104,50

€654,50

 

*Στο κόστος πιο πάνω δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος έκδοσης του Πιστοποιητικού από το FDA, το οποίο ανέρχεται στα €50 ευρώ.

 

Photo:<a href=’https://www.freepik.com/photos/technology’>Technology photo created by aleksandarlittlewolf – www.freepik.com</a>