• Τηλ: +22 510091
  • Email: info@pqcert.com.cy
  • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

Yψηλής ποιότητας υπηρεσίες
πιστοποίησης και εκπαίδευσης.

Πιστοποιήσεις

Τομείς Βιομηχανιών

Τεχνολογιά Πληροφοριών

Συστήματα Διαχείρισης

Το πρότυπο ISMS ορίζει τις απαιτήσεις για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών. Έχει προετοιμαστεί ώστε να παρέχει τις απαραίτητες απαιτήσεις για τη δημιουργία, την υλοποίηση, τη συντήρηση και τη συνεχή βελτίωση ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών.

Το Πρότυπο επίσης προσδιορίζει τις απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση των κινδύνων τις ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού.

Εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών και διαχειρίζεται την ασφάλεια των πληροφοριών με οποιονδήποτε τρόπο διατηρείται, είτε εσωτερικά είτε από εξωτερικό παροχέα.