• Τηλ: +22 510091
  • Email: info@pqcert.com.cy
  • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

φιλοσοφία μας,
η συνεργασία

Δραστηριότητα

Η P.Q.C. Prime Quality Certification Ltd παρέχει υπηρεσίες Πιστοποίησης με κύρια δραστηριότητά την υποστήριξη Οργανισμών και Επιχειρήσεων στην επίτευξη Ποιοτικού Ελέγχου και περιβαλλοντικών επιδόσεων.

Από την ίδρυσή της, η Εταιρεία μας έχει προσφέρει Υπηρεσίες Πιστοποίησης σε περισσότερους από 300 Οργανισμούς στην Κύπρο, λειτουργώντας ταυτόχρονα ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας διαπιστευμένες υπηρεσίες Πιστοποίησης και κατάρτισης σε επιχειρήσεις και οργανισμούς, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Στόχοι

η διασφάλιση της Ποιότητας και ελέγχου για τους πελάτες μας , πιστοποιώντας ότι τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες που παρέχονται μοιράζονται τα ίδια πρότυπα Ποιότητας.

Στόχος μας είναι να παρέχουμε μια συστηματική προσέγγιση σε όλους τους τομείς των ποιοτικών επιδόσεων, όπως η αξιολόγηση των προμηθευτών, η διαδικασία σχεδιασμού νέων προϊόντων και η διαδικασία συμμόρφωσης των προϊόντων μίας εταιρείας με τις νομοθετικές απαιτήσεις και τα πρότυπα.

Υπηρεσίες

Η P.Q.C. προσφέρει υπηρεσίες Πιστοποίησης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον κλάδο της Μηχανικής και της Βιομηχανίας, της Τεχνολογίας των Πληροφοριών και της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών, διασφαλίζοντας υπηρεσίες Διαπίστευσης στα ακόλουθα Πρότυπα Ποιότητας:

Πιστοποιήσεις
  • Quality Management Systems (EN ISO 9001:2015)
  • Information Security Management System (ISO 27001:2013)
  • Environmental Management Systems (EN ISO 14001:2015)
  • Food Safety Management Systems (ISO 22000:2005, BRC Global Standard, FSSC 22000, IFS Food Standard)
  • Occupational Health & Safety Management Systems (OHSAS 18001)
  • Road Traffic Safety Management, (ISO 39001:2012 specifies requirements to enable an Organization that interacts with road traffic system to increase safety in road transport and reduce traffic accidents)

Εκτός από τις προσφερόμενες δραστηριότητες Πιστοποίησης και Ελέγχου, η Εταιρεία μας παρέχει ενδοεπιχειρησιακά μαθήματα κατάρτισης, σεμινάρια και εργαστήρια, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα Συστημάτων Διαχείρισης στον τομέα της Ποιότητας, της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, του Περιβάλλοντος και της Ασφάλειας των Τροφίμων. Όλοι οι εκπαιδευτές της P.Q.C. είναι έμπειροι επαγγελματίες καλύπτοντας διάφορους τομείς των Συστημάτων Διαχείρισης.

H P.Q.C. παρέχει επίσης εξειδικευμένα μαθήματα που μπορούν να σχεδιαστούν ανάλογα με τις ανάγκες και τις προσδοκίες της εκάστοτε εταιρείας.