• Τηλ: +22 510091
  • Email: info@pqcert.com.cy
  • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 22000:2018

Το πρόγραμμα «Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 22000:2018» απευθύνεται σε διευθυντικά και εποπτικά στελέχη εταιρειών και στοχεύει στη βέλτιστη εφαρμογή και διαχείριση συστήματος ασφαλείας τροφίμων. Το ISO 22000 είναι ένα διεθνές Πρότυπο για τη διαχείριση της Ασφάλειας και Υγιεινής των τροφίμων που περιλαμβάνει την έννοια του HACCP, την ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή της σχετικής με το κάθε είδος τρόφιμου νομοθεσία και στοχεύει, μέσω της αναγνώρισης, αξιολόγησης και ανάλυσης όλων των σταδίων της διαδικασίας παραγωγής, στον αποτελεσματικό έλεγχο και πρόληψη όλων των πιθανών κινδύνων, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ή να μειωθεί σε αποδεκτά επίπεδα η παρουσία τους.

Ολοκληρώνοντας το Πρόγραμμα οι συμμετέχοντες θα μπορούν να κατανοήσουν τις αλλαγές της νέας έκδοσης, να τις υιοθετήσουν και να τις εφαρμόσουν σε Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ώστε να είναι ομαλή η μετάβαση τους από την παλαιότερη έκδοση του προτύπου στην νεότερη.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • ερμηνεύσουν τις έννοιες και τις διαφορές των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), Λειτουργικών Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων (OPRPs) and Προαπαιτούμενων Προγραμμάτων (PRPs).
  • αναγνωρίσουν την νέα προσέγγιση του προτύπου ως προς το σύστημα διαχείρισης και την διασύνδεσή του με την επιχειρηματική διάσταση (Annex SL & the High Level Structure).
  • εφαρμόσουν βέλτιστη πρακτική συστημάτων διαχείρισης υγιεινής τροφίμων μέσω της αναθεώρησης του προτύπου ISO 22000.

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:

  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Σεμιναρίου
  • Εκπαιδευτικό Υλικό

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα προσφερθεί στις: 05 Νοεμβρίου 2020 (8:30-16:00)

Συνολική διάρκεια: 7 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  ΤΙΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
Για Δικαιούχους ΑνΑΔ €180 €119 €34.20 €95.20
Για Μη Δικαιούχους ΑνΑΔ €180 €34.20 €180.00