• Τηλ: +22 510091
 • Email: info@pqcert.com.cy
 • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

Επιχορηγημένο Πρόγραμμα: Χρηματοοικονομική Διαχείριση ΜΜΕ: Α – Ω

Η συνεχής απορρύθμιση των χρηματοοικονομικών αγορών τις τελευταίες δεκαετίες επέτρεψε την είσοδο στην αγορά στον τομέα των χρηματοδοτήσεων εταιρειών παροχής εξειδικευμένων / στοχευμένων πιστωτικών διευκολύνσεων για κάθε συγκεκριμένη χρηματοδοτική / επενδυτική ανάγκη των επιχειρήσεων.  Η αξιοποίηση των νέων μορφών χρηματοδότησης διευκολύνεται και από τη χρήση νέων εργαλείων / μεθόδων, που βασίζονται στις νέες τεχνολογίες,  για τη διαχείριση των επενδύσεων και του κεφαλαίου κίνησης.

Η ενημέρωση των στελεχών των ΜΜΕ για τις εξελίξεις και καινοτομίες στη χρηματοοικονομική διαχείριση θα βοηθήσει τα στελέχη να κατανοήσουν τα χαρακτηριστικά και τη χρησιμότητα των διαθέσιμων πρακτικών και εργαλείων και να τα αξιοποιούν σε όλες τις χρηματοοικονομικές τους λειτουργίες: χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών αναγκών, αξιολόγηση επενδύσεων πάγιου ενεργητικού, διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και μερισματική πολιτική.

 

Ημερομηνίες Προγράμματος: 23/12/2021, 13/01/2022 & 20/01/2022

Ώρες Προγράμματος: 16:30 – 21:45

Διάρκεια: 14 ώρες

Γλώσσα Προγράμματος: Ελληνικά

Εκπαιδευτής: Κυριάκος Ψαράς

Χώρος Διεξαγωγής: ONLINE – ZOOM

 

Κόστος Προγράμματος

Δικαιούχοι ΑνΑΔ Μη Δικαιούχοι ΑνΑΔ
Κόστος Σεμιναρίου € 300 € 250
Ποσό ΦΠΑ (19%) € 57 € 47.50
Αναμενόμενη Επιχορήγηση ΑνΑΔ € 238
Τελικό Πληρωτέο Ποσό Επιχείρησης €119 € 297.50

 

Απευθύνεται σε:

Διευθυντικά στελέχη ΜΜΕ επιχειρήσεων

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να περιγράφουν τις κύριες οικονομικές καταστάσεις και τα περιεχόμενά τους.
 • Να ταξινομούν υπό αξιολόγηση εναλλακτικές επενδυτικές / κεφαλαιουχικές επιλογές στη βάση των πραγματικών χρηματοοικονομικών επιπτώσεών τους στην επιχείρηση.
 • Να διαχωρίζουν μεταξύ των λογιστικών μεγεθών και των χρηματοοικονομικών / ταμειακών ροών.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να επεξηγούν τα διαθέσιμα εργαλεία και πρακτικές διαχείρισης κεφαλαίου κίνησης.
 • Να αναπτύσσουν και να επιλέγουν τις πλέον αποδοτικές πηγές χρηματοδότησης
 • Να τεκμηριώνουν τις υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιούνται στα διάφορα σενάρια στην εκπόνηση των προϋπολογισμών της επιχείρησης / οργανισμού.

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να αντιπαραβάλλουν τα χρηματοοικονομικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαθέσιμων πηγών χρηματοδότησης ως βάση της τελικής εισήγησής τους.
 • Να υπερασπίζονται στην εκτελεστική διεύθυνση την ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη σε κάθε απόφαση και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις σε συνάρτηση με τις άλλες προτεραιότητες της επιχείρησης.
 • Να συνεργάζονται με στελέχη απ’ όλους τους εταιρικούς τομείς για τη διαμόρφωση περιεκτικής και ολοκληρωμένης αντίληψης για ζητήματα που εμπίπτουν στον τομέα της χρηματοοικονομικής διαχείρισης

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης P.Q.C PRIME QUALITY CERTIFICATION LTD θα απονείμει Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.