• Τηλ: +22 510091
 • Email: info@pqcert.com.cy
 • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

Επιχορηγημένο Πρόγραμμα: Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας

Η αύξουσα πορεία απρόβλεπτων και επικίνδυνων συμβάντων στις επιχειρήσεις συντέλεσε στην ανάπτυξη νέων μεθόδων και πρακτικών εφαρμογών στη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. Σημειώνεται ότι, οι κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις επιβάλλουν τη θέσπιση πρόνοιας για τη δυνατότητα συνέχισης των δραστηριοτήτων της εταιρείας έπειτα της ανεπιθύμητης πρόκλησης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. Ειδικότερα, κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να προστατεύσει τη συνέχεια των δραστηριοτήτων της, ενδείκνυται όπως εφαρμόσει τακτικές πρόνοιας. Το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας παρέχει τη δυνατότητα ανθεκτικότητας της επιχείρησης σε ενδεχόμενες απειλές, αναπτύσσοντας άμεση αντίδραση με επιμελή σχεδιασμό και κατάλληλη προετοιμασία, ώστε να αποκρούσει δυσάρεστα συμβάντα και να περιορίσει στο ελάχιστο δυνατό το μέγεθος οποιασδήποτε απώλειας.

 

Ημερομηνίες Προγράμματος: 17/12/2021, 30/12/2021 και 13/01/2022

Ώρες Προγράμματος: 08:30 – 13:45

Διάρκεια: 14 ώρες

Γλώσσα Προγράμματος: Ελληνικά

Εκπαιδευτής: Θωμάς Πούτας

Χώρος Διεξαγωγής: ZOOM – Online

 

Κόστος Προγράμματος

Δικαιούχοι ΑνΑΔ Μη Δικαιούχοι ΑνΑΔ
Κόστος Σεμιναρίου € 300 € 250
Ποσό ΦΠΑ (19%) € 57 € 47.50
Αναμενόμενη Επιχορήγηση ΑνΑΔ € 238
Τελικό Πληρωτέο Ποσό Επιχείρησης €119 € 297.50

 

Απευθύνεται σε:

 • Διευθυντής / προϊστάμενος διαχείρισης Κινδύνων
 • Διευθυντής / προϊστάμενος επιχειρηματικής ασφάλειας και υγείας
 • Διευθυντής / προϊστάμενος ανθρώπινου δυναμικού
 • Διευθυντής / προϊστάμενος πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Διευθυντής / προϊστάμενος αγορών και προμηθειών

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

Σε επίπεδο γνώσεων

 • Να κατονομάζουν τα στάδια στον Κύκλο Ζωής της Επιχειρησιακής Συνέχειας.
 • Να περιγράφουν τα βασικά στοιχεία, τη λειτουργία και το Πεδίο Εφαρμογής ενός Προγράμματος Επιχειρησιακής Συνέχειας.
 • Να διατυπώνουν το δικό τους ρόλο, ευθύνες και αρμοδιότητες στο Πρόγραμμα.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων

 • Να εκτελούν τους ρόλους που τους ανατέθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος Επιχειρησιακής Συνέχειας.
 • Να οργανώνουν τα στάδια μιας ολοκληρωμένης Μελέτης Ανάλυσης Αντικτύπου (ΜΑΑ) για τον καθορισμό των κρίσιμων εργασιών.
 • Να επιλέγουν τον κατάλληλο Χρόνο Ανάκαμψης/Επαναφοράς Εργασιών (ΧΑ).

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να αποδεχτούν την αναγκαιότητα/χρησιμότητα της Επιχειρησιακής Συνέχειας
 • Να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απειλούν τον οργανισμό τους.
 • Να παρακινούν όλα τα μέλη του προσωπικού να συμμετέχουν ενεργά στο Πρόγραμμα.

 

Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης P.Q.C PRIME QUALITY CERTIFICATION LTD θα απονείμει Πιστοποιητικό Κατάρτισης σε όλους τους συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα.