• Τηλ: +22 510091
  • Email: info@pqcert.com.cy
  • Ώρες Γραφείου: Δε – Παρ: 9ΜΠ – 6ΜΜ

Εκπαίδευση Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015

Περιγραφή:

Το σεμινάριο «Εκπαίδευση Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015» απευθύνεται σε υποψήφιους Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ), Συμβούλους που αναπτύσσουν ΣΔΠ, Υπευθύνους Ποιότητας, Στελέχη και Εργαζομένους Επιχειρήσεων, Ιδιώτες και γενικότερα σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη και υψηλών απαιτήσεων γνώση σχετικά με τα ΣΔΠ.

Υλοποιώντας το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας. Παράλληλα, θα αποκτήσουν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να προχωρήσουν στο σχεδιασμό και υλοποίηση επιθεωρήσεων Συστημάτων Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19011:2018. Επιπλέον, το πρόγραμμα παρέχει εκτενείς κατευθυντήριες γραμμές για τον έλεγχο Συστημάτων Διαχείρισης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 19011.

Με το τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και εφαρμόζουν Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.
  • Σχεδιάζουν και υλοποιούν ελέγχους Ποιότητας.
  • Επιθεωρούν Συστήματα σύμφωνα με το πρότυπο ISO 19011:2018.

Λεπτομέρειες πιστοποίησης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των τελικών γραπτών εξετάσεων, χορηγείται Πιστοποιητικό Επιτυχής Παρακολούθησης Lead Auditor ISO 9001:2015. Η εξέταση (προαιρετική) θα διεξαχθεί στις 04/06/2021 με επιπλέον χρέωση €100.

Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται:

  • Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Σεμιναρίου
  • Εκπαιδευτικό Υλικό
  • Ροφήματα, αλμυρά και ελαφρύ γεύμα

Πρόγραμμα σεμιναρίου

Το σεμινάριο θα προσφερθεί στις: 25/05, 26/05, 27/05, 28/05, 31/05, ώρες 8:30 – 16:00.

 

Συνολική διάρκεια: 35 ώρες

ΚΟΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  ΤΙΜΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΠΑ ΚΑΘΑΡΟ ΚΟΣΤΟΣ
Για Δικαιούχους ΑνΑΔ €850 €595 €161,50 €255
Για Μη Δικαιούχους ΑνΑΔ €850 €161,50 €1.011,50